Afkorting MER | Betekenis MER

Afkorting MER | Betekenis MER

De afkorting MER heeft 3 betekenissen. De volgende betekenissen zijn van toepassing op de afkorting MER

  • Milieueffectrapportage
  • Mars Exploration Rover
  • Management, Economie en Recht