Afkorting k.g.v. | Betekenis k.g.v.

Afkorting k.g.v. | Betekenis k.g.v.

De afkorting k.g.v. heeft slechts 1 betekenis. De betekenis van de afkorting k.g.v. is kleinste gemene veelvoud