Afkorting B.O.O.S. | Betekenis B.O.O.S.

Afkorting B.O.O.S. | Betekenis B.O.O.S.

De afkorting B.O.O.S. heeft slechts 1 betekenis. De betekenis van de afkorting B.O.O.S. is Bart Omroep Organisatie Stichting