Afkorting WIA | Betekenis WIA

Afkorting WIA | Betekenis WIA

De afkorting WIA is er eentje vanuit de overheid. De betekenis van WIA isĀ Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Het is een verzekering voor werknemers waarin is opgenomen onder welke condities een werknemer uitkering kan ontvangen van de overheid. De WIA is vastgelegd in de wet.