Afkorting v.w | Betekenis v.w

Afkorting v.w | Betekenis v.w

De afkorting v.w. heeft maar één betekenis.

V.W. is de afkorting van Volkswagen, een Duits automerk