Afkorting v.e | Betekenis v.e

Afkorting v.e | Betekenis v.e

De afkorting v.e heeft een tweetal betekenissen die hieronder worden toegelicht.

  • Vervuilingseenheid
  • Landcode van Venezuela

Voorbeeldzin: De v.e. voor de binnenwateren in Nederland, viel na een professionele meting in september j.l. nog mee.