Afkorting r.u | Betekenis r.u

Afkorting r.u | Betekenis r.u

De afkorting r.u. heeft een tweetal betekenissen die wij hieronder gaan toelichten.

  • Rijksuniversiteit
  • Ruthenium (scheikundige afkorting)

Voorbeeldzin : Van oorsprong is een R.U. een Openbare Universiteit die werd bekostigd en bestuurd door de overheid.