Afkorting r.d.w | Betekenis r.d.w

Afkorting r.d.w | Betekenis r.d.w

De afkorting r.d.w. heeft als betekenis,

Rijksdienst voor het wegverkeer.

Voorbeeldzin : Het r.d.w. is een zelfstandig bestuursorgaan.  Onder meer belast met toezicht houden en controle uitoefenen op de technische staat van voertuigen (APK).