Afkorting p.m | Betekenis p.m

Afkorting p.m | Betekenis p.m

De afkorting p.m heeft een aantal betekenissen in de Nederlandse taal. Ook een aantal Engelstalige afkortingen worden steeds vaker in het Nederlands gebruikt.

  • p.m: Per maand
  • p.m: Pro memorie. Dit betekent; wat je moet onthouden.
  • p.m: Pro mille. Dit betekent; per duizend.
  • p.m: Post meridiem. Dit wordt gebruikt in een twaalfurige tijdsaanduiding. Post Meridiem betekent ná 12 uur.
  • p.m: Private message. Een privé bericht.