Afkorting LNE | Betekenis LNE

Afkorting LNE | Betekenis LNE

De afkorting LNE heeft slechts 1 betekenis. De betekenis van de afkorting LNE is Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (oude naam: AMINAL) van de Vlaamse Overheid