Afkorting KNBRD | Betekenis KNBRD

Afkorting KNBRD | Betekenis KNBRD

De afkorting KNBRD heeft slechts 1 betekenis. De betekenis van de afkorting KNBRD is Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen