Afkorting j.w.z | Betekenis j.w.z

Afkorting j.w.z | Betekenis j.w.z

De afkorting j.w.z  wordt gebruikt in chattaal.  Betekent: ” Je weet zelf ”

Wordt gebruikt op twitter, facebook en WhatsApp.