Afkorting j.l | Betekenis j.l

Afkorting j.l | Betekenis j.l

De afkorting j.l. heeft slechts één betekenis namelijk,

jongstleden

Voorbeeldzin: De brief was j.l. september bezorgd.