Afkorting i.f.v. | Betekenis i.f.v.

Afkorting i.f.v. | Betekenis i.f.v.

De afkorting i.f.v. heeft slechts 1 betekenis. De betekenis van de afkorting i.f.v. is in functie van (Belgisch)