Afkorting G.A.B. | Betekenis G.A.B.

Afkorting G.A.B. | Betekenis G.A.B.

De afkorting G.A.B. heeft slechts 1 betekenis. De betekenis van de afkorting G.A.B. is Gewestelijk Arbeidsbureau