Afkorting d.o.m | Betekenis d.o.m

Afkorting d.o.m | Betekenis d.o.m

De afkorting d.o.m. laat verschillende betekenissen zien.

Deze zullen wij hier hier onder toelichten.

  • Département d’outre-mer overzees departement (van Frankrijk)
  • Deo Optimo Maximo = aan God, de beste en hoogste, gewijd.

Voorbeeldzin: Benedictijnen en Kartuizers zijn twee monnikengroepen.

Deze monniken worden  ook wel worden aangeduid met D.o.m. (Deo Optimo Maximo)