Afkorting c.j | Betekenis c.j

Afkorting c.j | Betekenis c.j

De afkorting c.j. kan voor een tweetal betekenissen worden gebruikt.

  • Commissie jachthonden
  • Compte Joint¬† (en/of , staat op de ABN/Amro-pas en geeft het gezamenlijk gebruik aan)

Voorbeeldzin: Het c.j.  is een door de Raad van Beheer ingestelde commissie, die zorgt voor het goed functioneren bij wedstrijden met de jachthond.