Afkorting c.a.o | Betekenis c.a.o

Afkorting c.a.o | Betekenis c.a.o

De afkorting c.a.o. heeft slechts één betekenis namelijk,

Collectieve Arbeids Overeenkomst

Betekenis: Een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken en arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.