Afkorting BIC | Betekenis BIC

Afkorting BIC | Betekenis BIC

De afkorting BIC heeft slechts 1 betekenis. De betekenis van de afkorting BIC is Bank Identifier Code