Afkorting b.o | Betekenis b.o

Afkorting b.o | Betekenis b.o

De afkorting b.o. heeft een aantal betekenissen, deze worden hieronder toegelicht.

  • Basis Onderwijs
  • Buitengewoon Onderwijs
  • Boeddhistische monnik

Voorbeeldzin:  Buitengewoon onderwijs is geschikt voor kinderen die  door leer- of gedragsproblemen,  het niet gaan redden in het reguliere B.O.