Afkorting b.c | Betekenis b.c

Afkorting b.c | Betekenis b.c

De afkorting b.c. heeft een aantal betekenissen die wij hieronder gaan toelichten.

  • Before Christ (voor Chr.)
  • Beroepscommissie van de CRvA
  • Brandcompartiment
  • Bataljons commandant

Voorbeeldzin : De B.C. is de aanduiding voor eenĀ  vrij hoge functie binnen het leger.