Afkorting a.g.v | Betekenis a.g.v

Afkorting a.g.v | Betekenis a.g.v

De afkorting a.g.v. heeft een tweetal betekenissen die wij hieronder gaan toelichten.

  • Aardappelen, groente, vis (studentenmaaltijd)
  • Automated guided vehicle¬† (onbemand voertuig die door geleiding van bijv. een rail wordt voortbewogen)
  • Asser Gymnastiek Vereniging

 

Voorbeeldzin: Op de A.G.V. zijn een wisselend aantal leden, die het dagelijks bestuur vormen.