Afkorting vmbo | Betekenis vmbo

Afkorting vmbo | Betekenis vmbo

De afkorting vmbo heeft één betekenis namelijk,

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs

Het Vmbo biedt een viertal leerwegen. Na één daarvan te hebben doorlopen, kan worden doorgestroomd

naar het Middelbaar Beroepsonderwijs, het MBO